All for Joomla All for Webmasters

Chương trình đào tạo

Năm 2018: https://drive.google.com/file/d/1y64qq7wbGWb55Pc0sNyf0V3GBxA3u_D6/view?usp=sharing

Năm 2017: https://drive.google.com/file/d/1KU55Q52s3_tKdc_FvIkyW-AHd28Me5AW/view?usp=sharing

Năm 2014: https://drive.google.com/file/d/1sjvLqNDxvgLPMT01CCPQRp7N1VK62aQS/view?usp=sharing

 

Cập nhật đề cương chi tiết ngành Quản trị khách sạn năm 2018

+ Anh văn chuyên ngành KS 1: https://drive.google.com/file/d/1b_qnS16hMNaU1bbFk8TzPwEdKmb3_Sjv/view?usp=sharing

+ Anh văn chuyên ngành KS 2: https://drive.google.com/file/d/1SB3I-QGjRnb-x-681AG84uUhX9n_3HBG/view?usp=sharing

+ Anh văn chuyên ngành KS 3: https://drive.google.com/file/d/1uYeW4wVnaY4UXsnAhHuHlcJ2Qiy6xtM3/view?usp=sharing

+ Chuyên đề tốt nghiệp: https://drive.google.com/file/d/1BuV2C2lYmldD8rrMh9Kn6dgcf3ciZgJi/view?usp=sharing

+ Cơ sở văn hóa Việt Nam: https://drive.google.com/file/d/11SnVU_c2OUiuTqhoXtfvVi2AxUCM9Kxh/view?usp=sharing

+ Đạo đức trong kinh doanh du lịch: https://drive.google.com/file/d/1OD4juqEvE7rySOj4W0xO-DcABzkgacvd/view?usp=sharing

+ Giao lưu doanh nhân: https://drive.google.com/file/d/17ftVx2DQfLyGy29xptvmmpamk4A28Q93/view?usp=sharing

+ Giao tiếp trong du lịch: https://drive.google.com/file/d/1pi7XlZDyC1NTRqJU26BR4AJ-B1PAolGY/view?usp=sharing

+ Học kỳ doanh nghiệp 1: https://drive.google.com/file/d/1rA53fliIM7n2qJcQ2cebSKNCNk-5d1I9/view?usp=sharing

+ Học kỳ doanh nghiệp 2: https://drive.google.com/file/d/1u5vGSlAe-pEY_0hfiFpilYfwILlNhVnt/view?usp=sharing

+ Kế toán du lịch: https://drive.google.com/file/d/1LGprtCngtsIGqGWHAy5Cr3wR8GmggcF4/view?usp=sharing

+ Khóa luận tốt nghiệp: https://drive.google.com/file/d/1Hmj5GKa-B1D6D3LImcAfFYNAB38sdmJe/view?usp=sharing

+ Kinh tế du lịch: https://drive.google.com/file/d/1dKlcSL7MLB3-R_F9SXt6VtIjiCLQO-m_/view?usp=sharing

+ Lịch sử văn hóa Việt Nam: https://drive.google.com/file/d/1iaMDtXRV81RQ_YpNpbV_bg2E1v67-q_t/view?usp=sharing

+ Luật du lịch: https://drive.google.com/file/d/1fOPAowXrSPAWy9AIUtCDkRYK-phwoSSK/view?usp=sharing

+ Marketing du lịch: https://drive.google.com/file/d/1BAy4WBMSIFaSnMUt8WOyk2iF7ik51OMb/view?usp=sharing

+ Module Quản trị doanh nghiệp du lịch (KS): https://drive.google.com/file/d/1pB8tVDnN29pH10SU1naIYRHfscmR3KjQ/view?usp=sharing

+ Module Quản trị hoạt động KS 3: https://drive.google.com/file/d/1McN4WO8Fx9SbbaEo-o11kgR3NVSfvBEq/view?usp=sharing

+ Nghiên cứu kinh doanh du lịch: https://drive.google.com/file/d/1FxgIHDjtnfsfb5Gxb2dmn_hkfgllv272/view?usp=sharing

+ Nghiệp vụ KS 1 Module: https://drive.google.com/file/d/1azRdGVXMpGuKa_c5qBd3wIisfDAn5x5s/view?usp=sharing

+ Nghiệp vụ KS 2 Module: https://drive.google.com/file/d/1CJm8mxZFc8XD-u0PgesgU3nuvONltfwO/view?usp=sharing

+ Nghiệp vụ KS 3 Module: https://drive.google.com/file/d/1IK_liHEeLLNMKi-lfUvc83_rypGNG1Ao/view?usp=sharing

+ Nhập môn Quản trị KS: https://drive.google.com/file/d/1yC_yiHKpRqox06LN18Db_Thm92Q8BeNv/view?usp=sharing

+ Quản trị chất lượng dịch vụ du lịch: https://drive.google.com/file/d/1TJLddUNRYsOmzGokdL1FIQusLGeksLEV/view?usp=sharing

+ Quản trị chiến lược: https://drive.google.com/file/d/13AsPqC57fr3fN2shiuE_IqYnUMaVzQqO/view?usp=sharing

+ Quản trị dự án kinh doanh KS Module: https://drive.google.com/file/d/1ns0JU2iMhTbqn4Xt-omnQhgvbKmZF7dJ/view?usp=sharing

+ Quản trị hoạt động KS 1 Module: https://drive.google.com/file/d/1DF0NqPDnx2cRcaFDBTCnaAzHnIdhYRJ-/view?usp=sharing 

+ Quản trị hoạt động KS 2 Module: https://drive.google.com/file/d/1WXvoELasNl24glkb-chMym4NpBBYiAF7/view?usp=sharing

+ Quản trị hoạt động KS 3 Module: https://drive.google.com/file/d/16K2_49m_xcahElYpE1bhnp9HO7o93zqb/view?usp=sharing

+ Quản trị nguồn nhân lực NH - KS: https://drive.google.com/file/d/1SaBDLoWkDHl8uubtax90fyrdan7X9gDK/view?usp=sharing

+ Quản trị quan hệ khách hàng: https://drive.google.com/file/d/1v5MNMRZ_-FCUuHRkuQCeUfXRRXk_IkMN/view?usp=sharing

+ Quản trị resort: https://drive.google.com/file/d/1DwgRJVJkp_j-TQ4ftDEZGqJFc7PMAF4N/view?usp=sharing

+ Quản trị tài chính: https://drive.google.com/file/d/1qB2fA3TY8sjc5q3Hm3B-5D-s2xGpiQB3/view?usp=sharing

+ Tâm lý học: https://drive.google.com/file/d/1nY55naGxOheFBD53yOFNwoevnYHgRlsY/view?usp=sharing

+ Thương mại điện tử: https://drive.google.com/file/d/1TeuY5VInVU2wjCb95zrBMZdHOT5gkiK5/view?usp=sharing

+ Tiếng Nhật: https://drive.google.com/file/d/1cts3EjyCHPo059rJTNS7uKdySDXiH8VG/view?usp=sharing

+ Tổng quan du lịch: https://drive.google.com/file/d/13ULKoEl6gs0EnDsxGpak6YPDhT1dXNyP/view?usp=sharing

+ Văn hóa ẩm thực Việt Nam: https://drive.google.com/file/d/126TmUw4nO8GaO_3HJ20bTp3taaefJKz3/view?usp=sharing

 

Cập nhật đề cương chi tiết ngành Quản trị khách sạn năm 2017:

+ Anh văn chuyên ngành KS 1: https://drive.google.com/file/d/17AVXr_mADKv3DUzScJTWknBKvpgVwfHQ/view?usp=sharing 

+ Anh văn chuyên ngành KS 2: https://drive.google.com/file/d/1-nsqCHSfXgNoB5zU0EB2cUE4lSwLrJXy/view?usp=sharing 

+ Anh văn chuyên ngành KS 3: https://drive.google.com/file/d/1FecdZ8f00WkCXnz4S_oA6BituGpak3PX/view?usp=sharing

+ Chuyên đề tốt nghiệp: https://drive.google.com/file/d/1gvlJW3cnvbL4FRjMQJUvjMg5gZ7BNBH-/view?usp=sharing

+ Cơ sở văn hóa VN: https://drive.google.com/file/d/1Vfz0NyCBxxHGCT3AgjMnypWGQN4c8nuH/view?usp=sharing

+ Đạo đức trong kinh doanh du lịch: https://drive.google.com/file/d/1egasQePGVmqNpi-AzI7uRmNOKWczvJKG/view?usp=sharing

+ Giao tiếp trong du lịch: https://drive.google.com/file/d/19hwwQ_0llarhMl-Tw1JtwxfqYaKaWHqa/view?usp=sharing

+ Giao lưu doanh nhân: https://drive.google.com/file/d/1pK_pUdVht_QikYKvbSNuNb4Ct5kWeg1Z/view?usp=sharing

+ Học kỳ doanh nghiệp Module: https://drive.google.com/file/d/1IgkbcUXiFbvA8F4IlQF-MpPLK27_EGx2/view?usp=sharing

+ Kế toán du lịch: https://drive.google.com/file/d/1eXFHBhdB54qDANJLUjqa5l2k_qxDLCk5/view?usp=sharing

+ Khóa luận tốt nghiệp: https://drive.google.com/file/d/1EusQ0Pn7Qyj7--ZPiD7TmlZ6UXUZtijk/view?usp=sharing

+ Kinh tế du lịch: https://drive.google.com/file/d/1dK5NDwxSf3CTR3oAnawjsVmA-h4fwo9e/view?usp=sharing

+ Lịch sử văn hóa VN: https://drive.google.com/file/d/1KGd733KOrpXrGwDOKLiThtJXhHufzryF/view?usp=sharing

+ Luật du lịch: https://drive.google.com/file/d/1oMznhoGVZgeIJiYxqfk8ZoTxq-bHqBCt/view?usp=sharing

+ Marketing du lịch: https://drive.google.com/file/d/1ZyBDtFP3qU_X3GMpbJXQwKT7FAsMvpKC/view?usp=sharing

+ Nghiên cứu kinh doanh du lịch: https://drive.google.com/file/d/1MWOC3PtwP6uhwTKcPEzvMXuBigiUj88U/view?usp=sharing

+ Nghiệp vụ KS 1 Module: https://drive.google.com/file/d/1oRFH7Ooc5zXx22RcphETCn6vXQiqTlFe/view?usp=sharing

+ Nghiệp vu KS 2 Module: https://drive.google.com/file/d/1C_v9YEkbkIQnveEphfes9l0AZi9UEp54/view?usp=sharing

+ Nghiệp vụ KS 3 Module: https://drive.google.com/file/d/1pDWt8FfBAXPfIOEJcF2eZWSTo8yJl7Qr/view?usp=sharing

+ Nhập môn Quản trị KS: https://drive.google.com/file/d/16ikMgRLfNfpNwtU0at87hcA8bzt8unMx/view?usp=sharing

+ Quản trị chất lượng dịch vụ: https://drive.google.com/file/d/1FfgpAelEUQnmijlMwjI79oGPGAO6qvwQ/view?usp=sharing

+ Quản trị chiến lược: https://drive.google.com/file/d/1J4HPoKAiiTx5Uu7hwHwwoA7YifjQx95I/view?usp=sharing

+ Quản trị dự án kinh doanh KS Module: https://drive.google.com/file/d/1IhtKlq3ZeO3p58Zq0vg30kf8AYQ_iclW/view?usp=sharing

+ Quản trị hoạt động KS 1 Module: https://drive.google.com/file/d/1zeivc8JJ6VV5EOoGR2aeklaympilfHZ_/view?usp=sharing

+ Quản tri hoạt động KS 2 Module: https://drive.google.com/file/d/1LfyQMcreaeeh7wteDG--qO_U93f9uCGm/view?usp=sharing

+ Quản trị hoạt động KS 3 Module: https://drive.google.com/file/d/1bREx-9646vAFmYn_W0Cw637gsuOGaOmM/view?usp=sharing

+ Quản trị nhân lực du lịch: https://drive.google.com/file/d/1lN4sfu31q92IeLgpoXV744eFWC31XX3p/view?usp=sharing

+ Quản trị quan hệ khách hàng: https://drive.google.com/file/d/1WeBNP_BstanC83bIssbmTANqram_lGqt/view?usp=sharing

+ Quản trị resort: https://drive.google.com/file/d/1FbFwgLj8aNpNcbC1iktgfQeKL6-lmdgf/view?usp=sharing

+ Quản trị tài chính: https://drive.google.com/file/d/1oTYnqIMFCWmy0lKRVC_jRASJJCqJUbel/view?usp=sharing

+ Thương mại điện tử: https://drive.google.com/file/d/1CELtZBWRIiVSJkXn2AjoSqgDitH4LqDx/view?usp=sharing

+ Tổng quan du lịch: https://drive.google.com/file/d/1C_JNPTUjAGuFcuHPEdTSo5SwWR2043Dv/view?usp=sharing

+  Văn hóa ẩm thực: https://drive.google.com/file/d/1EPRQxfI1XOlTA2YmidIFQ7yKDlIuQt--/view?usp=sharing

 

Cập nhật đề cương chi tiết ngành Quản trị khách sạn năm 2014:

+ Anh ngữ thực hành 1: https://drive.google.com/file/d/1I0n7Z9F1_zejbWVGkLqOMBTrsnX_8GKX/view?usp=sharing

+ Anh ngữ thực hành 2: https://drive.google.com/file/d/1w1SeKdIw52UahL6HIvIgWtcD9AbCdyLK/view?usp=sharing

+ Anh văn giao tiếp 1: https://drive.google.com/file/d/1XqyttACBwX4rrggMCwutGcALXtJ5BUAW/view?usp=sharing

+ Anh văn giao tiếp 2: https://drive.google.com/file/d/12rhdjDIOu1QWNEZ2XW5yOQnWbyElGZFS/view?usp=sharing

+ Cơ sở văn hóa VN: https://drive.google.com/file/d/1kicko3zYNlYJMZ-m4UuEAmS8DPRMwe5G/view?usp=sharing

+ Đại cương công tác xã hội: https://drive.google.com/file/d/1WvsMnxOhoIuQaY720cF782CZm055OHLT/view?usp=sharing

+ Đại cương lịch sử thế giới: https://drive.google.com/file/d/12ars66cxZe-PlGKMOR4ah-u0Ult_Orhx/view?usp=sharing

+ Đại cương pháp luật VN: https://drive.google.com/file/d/1cwofBq0uT0d2mLk_l2I0c_HK-jFTcbHZ/view?usp=sharing

+ Đại cương tâm lý học: https://drive.google.com/file/d/1EBVxueqmwouERAt9Ta8v88R6gU558eTf/view?usp=sharing

+ Đại cương tiền tệ và thanh toán quốc tế: https://drive.google.com/file/d/1CsJDoI2rEOtdGmPUXqZUu7xbCdbCIL4r/view?usp=sharing

+ Đại cương xã hội học: https://drive.google.com/file/d/15eT07egR9JrP-8S744Tc1w68bLsBQ2Hf/view?usp=sharing

+ Kỹ năng điều phối hoạt động nhà hàng: https://drive.google.com/file/d/1pITdKE8BbfxsjTJcBFsRTQZq-JYdJ_s8/view?usp=sharing

+ Kỹ năng giải quyết các tình huống bất ngờ trong KS: https://drive.google.com/file/d/1CGfCXRRD1tXGAgPH0U09d2qT8cgPeTHi/view?usp=sharing

+ Kỹ năng giao tiếp 1: https://drive.google.com/file/d/1siYRwdEtCI87_TrVRLpb8uThXDcLrmXR/view?usp=sharing

+ Kỹ năng giao tiếp 2: https://drive.google.com/file/d/13wOMcmRNmI3A5OT00TQi7AFBqbCYbDPF/view?usp=sharing

+ Kỹ năng giao tiếp trong nhà hàng KS: https://drive.google.com/file/d/14DdL2XXt5fjcvp0xXn56WStfsP5J3NyB/view?usp=sharing

+ Kỹ năng tổ chức events: https://drive.google.com/file/d/1Ops8klRne2fewUMjQII1mpD_SwQ2Atr2/view?usp=sharing

+ Kỹ năng tổ chức MICE: https://drive.google.com/file/d/1wyDREIK6xspaLRO2Kz99uR-6hO8PHBe4/view?usp=sharing

+ Kỹ năng bán hàng lưu niệm: https://drive.google.com/file/d/1lsTNybTZdEjVIUkgbq7u93nzsj78Qv9I/view?usp=sharing

+ Kỹ thuật pha chế thức uống: https://drive.google.com/file/d/1fMCisaZfCaNbzTHk7i2-oBHB6nr2azrk/view?usp=sharing

+ Lễ hội VN: https://drive.google.com/file/d/1b1-n_yG1r15-n8td6oXnOrl_hVPvtRBe/view?usp=sharing

+ Marketing trong nhà hàng - KS: https://drive.google.com/file/d/1rqObwozI8nU1p2r3ubKxaZXFqYLSshta/view?usp=sharing

+ Phương pháp nghiên cứu khoa học: https://drive.google.com/file/d/1aY_xtIyIpD90DDNMXn96kSsIVL87qkJh/view?usp=sharing

+ Quản trị ẩm thực: https://drive.google.com/file/d/1Wh9_LJyMrgzmdAUOT0cW39HVnevJ0jDD/view?usp=sharing

+ Quản trị dự án: https://drive.google.com/file/d/1tCyP-yXBW-AjkvtXVOuN88wtSsYXmAep/view?usp=sharing

+ Quản trị học: https://drive.google.com/file/d/1C4LlJyFVL82WlAxu2JBdYxLvshwl_Zrr/view?usp=sharing

+ Quản trị khu du lịch dã ngoại: https://drive.google.com/file/d/1WZPEpn4t5-N4_4PpESvcfP1VQJxkuWc-/view?usp=sharing

+ Quản trị khu vui chơi: https://drive.google.com/file/d/1J2vH3ZH3ETfJMxI2bF9Vg_9sNyYVY6zu/view?usp=sharing

+ Quản trị lễ tân: https://drive.google.com/file/d/14OwTh53uXPRl-adqA1j-W7aWAOHpottH/view?usp=sharing

+ Quản trị nhân sự: https://drive.google.com/file/d/1qyMxZ4eBwWZKnESxGxBDzTHxlB_uGFIb/view?usp=sharing

+ Quản trị phòng: https://drive.google.com/file/d/1uToYkYfc98DQr_OnzsO5fegOTt44oLvM/view?usp=sharing

+ Quản trị resort: https://drive.google.com/file/d/1ojhI_ebM8VD9qds7d30ThVxinFNQjcrM/view?usp=sharing

+ Thủ tục xuất nhập cảnh: https://drive.google.com/file/d/1yFzwyTDp7fqGWayotD81ckbSY5B4sc3T/view?usp=sharing

+ Thực tập nhận thức: https://drive.google.com/file/d/1Q8xw-HL0Zg4xJW4skm9PcggCC8U2UEpP/view?usp=sharing

+ Tiếng Việt thực hành: https://drive.google.com/file/d/1iKMrB7WTncqzYch-KNvIGAzMjiFi3I4l/view?usp=sharing

+ Tiêu chí phân loại nhà hàng KS: https://drive.google.com/file/d/1rP-PO0vh52MZbInhE7TxQTEm3lr9qE5t/view?usp=sharing

+ Tục đón tết các dân tộc ở VN: https://drive.google.com/file/d/16SIfLzs9R6LKMu7X2IGsQOiRe11FKXqN/view?usp=sharing

+ Văn hóa ẩm thực: https://drive.google.com/file/d/1rEkl5EF2a06RGOlMR3GTY1Os_UUY3gY3/view?usp=sharing

 

 

Thư viện Video

LIÊN HỆ

Cơ sở 1: 458/3F Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7, Tp. HCM

Điện thoại: (028) 66 824 823

Cơ sở 2: số 331, Quốc lộ 1A, phường An Phú Đông, quận 12, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 62 864 639

Email: khoadulich-vietnamhoc@ntt.edu.vn 

Fanpage: https://www.facebook.com/khoadulichvietnamhocnttu/

BẢN ĐỒ

Go to top