Gửi Email bài nàyIn bài nàyExport ICS

Ngày giải phóng miền Nam

Sự kiện

Tiêu đề:
Ngày giải phóng miền Nam
Thời gian:
Thứ 5, 30. Tháng 4 2020, 00:00 h - 23:59 h

Chi tiết

Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, kết thúc bằng sự toàn thắng của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử

Về đầu trang
Design by Information Management Department