Gửi Email bài nàyIn bài nàyExport ICS

Ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh

Sự kiện

Tiêu đề:
Ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh
Thời gian:
Thứ 3, 19. Tháng 5 2020, 00:00 h - 23:59 h

Chi tiết

Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ngày 19/5/1890, trong một gia đình nhà nho yêu nước, ở một vùng quê giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng

Về đầu trang
Design by Information Management Department