Ngành Quan hệ quốc tế ngành thuộc khoa

1. Ngành Quan hệ quốc tế là gì?

Quan hệ quốc tế (International Relations) là một ngành của chính trị học, nghiên cứu về các vấn đề ngoại giao và các vấn đề toàn cầu giữa các quốc gia thông qua hệ thống quốc tế, bao gồm các quốc gia, tổ chức đa chính phủ, tổ chức phi chính phủ, và các công ty đa quốc gia. Bên cạnh chính trị học, ngành quan hệ quốc tế còn quan tâm đến những lĩnh vực khác nhau như kinh tế, lịch sử, luật, triết học, địa lý, xã hội học, tôn giáo học, tâm lý học, và văn hóa học. Quan hệ quốc tế là ngành học liên quan đến những vấn đề đa dạng trong thế kỷ XXI như toàn cầu hóa và những tác động đến con người, xã hội và chủ quyền của các quốc gia, bảo vệ sinh thái, tăng trưởng hạt nhân, chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa dân tuý, vấn đề phát triển kinh tế, khủng bố, tội phạm có tổ chức, an ninh nhân loại, và nhân quyền, an ninh truyền thống, an ninh phi truyền thống

2. Mục tiêu đào tạo

  • Đào tạo nguồn nhân lực Quan hệ quốc tế có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, thái độ cần thiết để trở thành một nhà ngoại giao hiệu quả, thành công trong môi trường hiện đại;
  • Đào tạo nguồn nhân lực Quan hệ quốc tế có tính chuyên nghiệp, khả năng thích nghi môi trường làm việc đa dạng trong khu vực và quốc tế;
  • Đào tạo nguồn nhân lực Quan hệ quốc tế có tư duy phản biện, tinh thần khởi nghiệp và kỹ năng học tập suốt đời để theo đuổi và phát triển nghề nghiệp.

3. Cơ hội nghề nghiệp

Ngành Quan hệ quốc tế tại trường Đại học Nguyễn Tất Thành hứa hẹn sẽ mang lại một tương lai nghề nghiệp tiềm năng, vững chắc và rộng mở cho các bạn sinh viên sau khi tốt nghiệp và đi làm. Sinh viên tốt nghiệp ngành Quan hệ quốc tế tại trường có thể áp dụng kiến thức học tập trong các lĩnh vực và cơ hội nghề nghiệp sau:

  • Chuyên viên đối ngoại tại các cơ quan, tổ chức nhà nước, cơ quan quản lý từ trung ương đến địa phương, các ban ngành trong bộ máy nhà nước.
  • Nhân viên đối ngoại, nhân viên điều phối dự án, đại diện thương mại, đàm phán viên thương mại…tại các cơ quan, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp nước ngoài, công ty liên doanh, công ty đa quốc gia, các văn phòng đại diện của các quốc gia tại Việt Nam.
  • Phiên dịch viên, biên dịch viên, hướng dẫn viên du lịch trong nước và quốc tế.
  • Biên tập viên chương trình, bản tin, phóng sự, dẫn chương trình, nhân viên truyền thông tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
  • Nghiên cứu viên, giảng viên về quan hệ quốc tế tạo các cơ sở giáo dục, trường đại học, học viện trên cả nước.
  • Sinh viên tốt nghiệp ngành Quan hệ quốc tế cũng có thể tiếp tục học trong và ngoài nước để nhận học vị cao hơn: Thạc sĩ, Tiến sĩ.
Đã đọc 131 lần

Chỉnh sửa lần cuối: Thứ tư, 07/07/2021

Login to post comments
Về đầu trang
Design by Information Management Department