Đào tạo nguồn nhân lực du lịch: Đã đến lúc phải để cho sinh viên tự làm

Nhóm sinh viên thực hiện “Gala” tốt nghiệp với chủ đề: “Ambition - Theo đuổi đam mê”

Hiện nay, nhiều trường, cơ sở đào tạo các ngành về dịch vụ du lịch vẫn đang chú trọng quá nhiều vào đào tạo lý thuyết mà ít có thực hành… đúng nghĩa. Đây cũng là điều hạn chế xưa nay, đã được bàn - nói đến rất nhiều.


Về đầu trang
Design by Information Management Department