Bến Tre: Tìm hướng xây dựng du lịch nông nghiệp phát triển bền vững

(Xây dựng) – Để tìm hướng xây dựng du lịch nông nghiệp phát triển bền vững, lãnh đạo tỉnh Bến Tre lắng nghe, tiếp thu các ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các doanh nghiệp và người dân làm du lịch để tìm ra hướng xây dựng du lịch nông nghiệp phát triển bền vững, giúp người nông dân thật sự được hưởng lợi từ việc phát triển du lịch và góp phần xây dựng nông thôn mới bền vững.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Thị Bé Mười phát biểu khai mạc Hội nghị

Sáng ngày 22/2, tại tỉnh Bến Tre đã diễn ra Hội thảo khoa học với chủ đề: “Du lịch nông nghiệp: Hướng tới sự phát triển bền vững giữa kinh tế, văn hóa và môi trường”, để tìm đường cho du lịch nông nghiệp, từ đó góp phần thúc đẩy loại hình này phát triển bền vững. Hội thảo do UBND tỉnh Bến Tre, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành phối hợp tổ chức.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Thị Bé Mười nhấn mạnh: “Với mong muốn ngày càng nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng mạng lưới và hệ thống du lịch tỉnh Bến Tre nhất là loại hình du lịch nông nghiệp, hướng tới sự phát triển bền vững giữa kinh tế, văn hóa và môi trường trong giai đoạn hiện nay và trong thời gian tới. Trong Hội thảo này, chúng tôi rất mong nhận được nhiều ý kiến tham gia trao đổi, thảo luận từ các chuyên gia, các nhà nghiên cứu, nhà khoa học đến từ các Trường Đại học, các đơn vị kinh doanh du lịch cùng tất cả quý đại biểu đến từ các tỉnh, thành bạn về các vấn đề như: Giải pháp quy hoạch phát triển nông nghiệp; cơ chế chính sách đặc thù, ưu tiên cho loại hình du lịch nông nghiệp; quy hoạch đào tạo, liên kết đào tạo, chuẩn hóa nguồn nhân lực cho mô hình du lịch nông nghiệp; các giải pháp khắc phục tình trạng biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, đảm bảo hoạt động sản xuất nông nghiệp; sự liên kết chặt chẽ giữa các bên trong mô hình phát triển du lịch nông nghiệp; công tác truyền thông, quảng bá các sản phẩm du lịch nông nghiệp trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng… Các ý kiến tham luận và các ý kiến phát biểu trao đổi, thảo luận, góp ý của quý đại biểu tại hội thảo này chúng tôi sẽ ghi nhận, tiếp thu nghiên cứu để làm cơ sở vận dụng trong quá trình quản lý, xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển du lịch của tỉnh, của từng địa phương và từng đơn vị kinh doanh du lịch trong thời gian tới nhằm góp phần đưa du lịch tỉnh Bến Tre nói riêng, du lịch khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước ngày càng phát triển bền vững”.

Tại Hội thảo nhiều chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý, lãnh đạo các doanh nghiệp du lịch đã trình bày những tham luận với các chủ đề: Cơ sở lý luận về du lịch nông nghiệp; Tiềm năng và thực trạng du lịch nông nghiệp ở tỉnh Bến Tre; Các sản phẩm du lịch nông nghiệp của tỉnh Bến Tre; Tính kết nối du lịch nông nghiệp; Giải pháp phát triển du lịch nông nghiệp ở tỉnh Bến Tre, để phân tích thực trạng, qua đó đưa ra những giải pháp thiết thực để góp phần định hướng, xây dựng và thúc đẩy sự phát triển du lịch nông nghiệp của tỉnh Bến Tre.

Hội thảo đã đưa ra các giải pháp hợp tác, xây dựng các sản phẩm du lịch nông nghiệp đa dạng, độc đáo nhằm thu hút khách du lịch, nâng cao thu nhập cho người nông dân.

Đồng thời, các chuyên gia và khách mời đã chia sẻ, trao đổi, thảo luận về các định hướng chính sách, giải pháp phát triển du lịch nông nghiệp phát triển bền vững và phát triển hoạt động du lịch – ngành kinh tế tổng hợp có tính liên ngành, liên vùng nhằm tạo động lực lan toả, thúc đẩy kinh tế phát triển.

Qua đó, Hội thảo đã đưa ra các giải pháp hợp tác, xây dựng các sản phẩm du lịch nông nghiệp đa dạng, độc đáo nhằm thu hút khách du lịch, nâng cao thu nhập cho người nông dân cũng như phát huy, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới bền vững.

Thanh Quang