Nhân sự khoa

AllBan chủ nhiệmBan cố vấnTổ thư kýDanh sách giảng viên

TS. Nguyễn Tuấn Anh

Phó Hiệu trưởng kiêm Trưởng khoa

TS. Nguyễn Tuấn Anh

Phó Hiệu trưởng kiêm Trưởng khoa

email: ntanh@ntt.edu.vn

ThS. Lê Tấn Thành

Phó Khoa

ThS. Lê Tấn Thành

Phó Khoa

ThS. Trương Quang Trị

ThS. Trương Quang Trị

TS. Nguyễn Phước Hiền

Phó khoa

TS. Nguyễn Phước Hiền

Phó khoa

ThS. Phan Thị Ngàn

Phó khoa thường trực

ThS. Phan Thị Ngàn

Phó khoa thường trực

ThS. Phan Thị Cẩm Giang

Giảng viên

ThS. Phan Thị Cẩm Giang

Giảng viên

ThS. Nguyễn Minh Trí

Giảng viên

ThS. Nguyễn Minh Trí

Giảng viên

ThS. Đặng Như Thảo

Giảng viên

ThS. Đặng Như Thảo

Giảng viên

ThS. Nguyễn Giang Nam

Giảng Viên

ThS. Nguyễn Giang Nam

Giảng Viên

ThS. Lê Phương Trang

Giảng Viên

ThS. Lê Phương Trang

Giảng Viên

ThS. Lý Hoài Nam

Giảng Viên

ThS. Lý Hoài Nam

Giảng Viên

TS. Lư Nguyễn Xuân Vũ

Giảng viên

TS. Lư Nguyễn Xuân Vũ

Giảng viên
ThS. Trần Thế Vĩnh

ThS. Trần Thế Vĩnh

Giảng viên

ThS. Trần Thế Vĩnh

Giảng viên

ThS. Tạ Thị Hồng Vân

Giảng viên

ThS. Tạ Thị Hồng Vân

Giảng viên
ThS. Nguyễn Thị Vân

ThS. Nguyễn Thị Vân

Giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Vân

Giảng viên

ThS. Dương Thanh Tùng

Giảng viên

ThS. Dương Thanh Tùng

Giảng viên
ThS. Lê Minh Tùng

ThS. Lê Minh Tùng

Giảng viên

ThS. Lê Minh Tùng

Giảng viên
ThS. Thái Đắc Tửng

ThS. Thái Đắc Tửng

Giảng viên

ThS. Thái Đắc Tửng

Giảng viên
ThS. Võ Quang Tuấn

ThS. Võ Quang Tuấn

Giảng viên

ThS. Võ Quang Tuấn

Giảng viên

TS. Đoàn Ngọc Tuấn

Giảng viên

TS. Đoàn Ngọc Tuấn

Giảng viên

ThS. Trần Chánh Trung

Giảng viên

ThS. Trần Chánh Trung

Giảng viên
ThS. Nguyễn Minh Triết

ThS. Nguyễn Minh Triết

Giảng viên

ThS. Nguyễn Minh Triết

Giảng viên

ThS. Đặng Phương Toàn

Giảng viên

ThS. Đặng Phương Toàn

Giảng viên
ThS. Trần Đăng Thư

ThS. Trần Đăng Thư

Giảng viên

ThS. Trần Đăng Thư

Giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Kim Thoa

Trưởng bộ môn

ThS. Nguyễn Thị Kim Thoa

Trưởng bộ môn

ThS. Đỗ Thị Thanh Thảo

Giảng viên

ThS. Đỗ Thị Thanh Thảo

Giảng viên
ThS. Nguyễn Viết Thanh

ThS. Nguyễn Viết Thanh

Giảng viên

ThS. Nguyễn Viết Thanh

Giảng viên
ThS. Nguyễn Phương Tâm

ThS. Nguyễn Phương Tâm

Giảng viên

ThS. Nguyễn Phương Tâm

Giảng viên

ThS. Trần Văn Tâm

Giảng viên

ThS. Trần Văn Tâm

Giảng viên

ThS. Võ Thành Tâm

Q.Trưởng bộ môn

ThS. Võ Thành Tâm

Q.Trưởng bộ môn
ThS. Nguyễn Văn Tài

ThS. Nguyễn Văn Tài

Giảng viên

ThS. Nguyễn Văn Tài

Giảng viên
ThS. Phan Kim Sơn

ThS. Phan Kim Sơn

Giảng viên

ThS. Phan Kim Sơn

Giảng viên

ThS. Đào Thị Sâm

Giảng viên

ThS. Đào Thị Sâm

Giảng viên
ThS. Nguyễn N. Thúy Quỳnh

ThS. Nguyễn N. Thúy Quỳnh

Giảng viên

ThS. Nguyễn N. Thúy Quỳnh

Giảng viên
ThS. Nguyễn Hà Phương

ThS. Nguyễn Hà Phương

Giảng viên

ThS. Nguyễn Hà Phương

Giảng viên
ThS. Thang Vĩnh Quang

ThS. Thang Vĩnh Quang

Giảng viên

ThS. Thang Vĩnh Quang

Giảng viên
ThS. Trịnh Thúy Quỳnh

ThS. Trịnh Thúy Quỳnh

Giảng viên

ThS. Trịnh Thúy Quỳnh

Giảng viên

ThS. Đặng Kim Phụng

Giảng viên

ThS. Đặng Kim Phụng

Giảng viên

ThS. Nguyễn Hoàng Anh Phi

Giảng viên

ThS. Nguyễn Hoàng Anh Phi

Giảng viên
ThS. Phạm Thị Quỳnh Ny

ThS. Phạm Thị Quỳnh Ny

Giảng viên

ThS. Phạm Thị Quỳnh Ny

Giảng viên

TS. Trương Thị Tuyết Nương

Giảng viên

TS. Trương Thị Tuyết Nương

Giảng viên
ThS. Phan Đông Nhựt

ThS. Phan Đông Nhựt

Giảng viên

ThS. Phan Đông Nhựt

Giảng viên
ThS. Thái Thị Hồng Nhung

ThS. Thái Thị Hồng Nhung

Giảng viên

ThS. Thái Thị Hồng Nhung

Giảng viên

TS. Định Thị Quỳnh Như

Giảng viên

TS. Định Thị Quỳnh Như

Giảng viên
ThS. Chiêm Minh Nhật

ThS. Chiêm Minh Nhật

Giảng viên

ThS. Chiêm Minh Nhật

Giảng viên

ThS. Trần Mỹ Ngọc

Giảng viên

ThS. Trần Mỹ Ngọc

Giảng viên
ThS. Trần Văn Nghiệp

ThS. Trần Văn Nghiệp

Giảng viên

ThS. Trần Văn Nghiệp

Giảng viên
ThS. Lê Thị Mỹ

ThS. Lê Thị Mỹ

Giảng viên

ThS. Lê Thị Mỹ

Giảng viên
TS. Võ Thị Mỹ

TS. Võ Thị Mỹ

Giảng viên

TS. Võ Thị Mỹ

Giảng viên
ThS. Nguyễn Minh Mẫn

ThS. Nguyễn Minh Mẫn

Giảng viên

ThS. Nguyễn Minh Mẫn

Giảng viên
TS. Nguyễn Diệp Mai

TS. Nguyễn Diệp Mai

Giảng viên

TS. Nguyễn Diệp Mai

Giảng viên

TS. Nguyễn Bạch Mai

Giảng viên

TS. Nguyễn Bạch Mai

Giảng viên
ThS. Phùng Xuân Mai

ThS. Phùng Xuân Mai

Giảng viên

ThS. Phùng Xuân Mai

Giảng viên

ThS. Đào Qúy Lương

Q.Trưởng Bộ môn

ThS. Đào Qúy Lương

Q.Trưởng Bộ môn

ThS. Nguyễn Văn Lực

Giảng viên

ThS. Nguyễn Văn Lực

Giảng viên

ThS. Nguyễn Hoàng Long

Giảng viên

ThS. Nguyễn Hoàng Long

Giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Xuân Lộc

Giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Xuân Lộc

Giảng viên
ThS. Phan Đức Linh

ThS. Phan Đức Linh

Giảng viên

ThS. Phan Đức Linh

Giảng viên

ThS. Vũ Thị Thùy Linh

Giảng viên

ThS. Vũ Thị Thùy Linh

Giảng viên

TS. Đào Hoàng Liên

Giảng viên

TS. Đào Hoàng Liên

Giảng viên
ThS. Lê Ngọc Lễ

ThS. Lê Ngọc Lễ

Giảng viên

ThS. Lê Ngọc Lễ

Giảng viên
ThS. Trương Hồng Lăng

ThS. Trương Hồng Lăng

Giảng viên

ThS. Trương Hồng Lăng

Giảng viên

ThS. Ngô Thanh Lâm

Giảng viên

ThS. Ngô Thanh Lâm

Giảng viên
ThS. Phan Kiều Lam

ThS. Phan Kiều Lam

Giảng viên

ThS. Phan Kiều Lam

Giảng viên

ThS. Nguyễn Phúc Nguyên Khôi

Giảng viên

ThS. Nguyễn Phúc Nguyên Khôi

Giảng viên
ThS. Bùi Quốc Khánh

ThS. Bùi Quốc Khánh

Giảng viên

ThS. Bùi Quốc Khánh

Giảng viên

ThS. Đỗ Thị Hường

Giảng viên

ThS. Đỗ Thị Hường

Giảng viên

ThS. Nguyễn Chí Hùng

Giảng viên

ThS. Nguyễn Chí Hùng

Giảng viên

ThS. Trần Tăng Hụê

Giảng viên

ThS. Trần Tăng Hụê

Giảng viên

TS. Nguyễn Minh Hoạt

Giảng viên

TS. Nguyễn Minh Hoạt

Giảng viên

ThS. Lại Thị Ngọc Hồ

Giảng viên

ThS. Lại Thị Ngọc Hồ

Giảng viên
ThS. Nguyễn Minh Hiếu

ThS. Nguyễn Minh Hiếu

Giảng viên

ThS. Nguyễn Minh Hiếu

Giảng viên
ThS. Trần Thị Minh Hạnh

ThS. Trần Thị Minh Hạnh

Giảng viên

ThS. Trần Thị Minh Hạnh

Giảng viên

ThS. Lê Thị Hằng

Q.Trưởng Bộ môn

ThS. Lê Thị Hằng

Q.Trưởng Bộ môn
ThS. Bùi Thị Ngọc Hân

ThS. Bùi Thị Ngọc Hân

Giảng viên

ThS. Bùi Thị Ngọc Hân

Giảng viên

ThS. Trương Phúc Hải

Giảng viên

ThS. Trương Phúc Hải

Giảng viên
ThS. Nguyễn Thị Thanh Hà

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hà

Giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hà

Giảng viên

ThS. Lê Thị Duyên Hà

Giảng viên

ThS. Lê Thị Duyên Hà

Giảng viên
ThS. Lê Kiều Giang

ThS. Lê Kiều Giang

Giảng viên

ThS. Lê Kiều Giang

Giảng viên

TS. Nguyễn Đường Giang

Giảng viên

TS. Nguyễn Đường Giang

Giảng viên
TS. Nguyễn Thị Phương Duyên

TS. Nguyễn Thị Phương Duyên

Giảng viên

TS. Nguyễn Thị Phương Duyên

Giảng viên
ThS. Đỗ Anh Dũng

ThS. Đỗ Anh Dũng

Giảng viên

ThS. Đỗ Anh Dũng

Giảng viên
ThS. Lý Hải Đăng

ThS. Lý Hải Đăng

Giảng viên

ThS. Lý Hải Đăng

Giảng viên
ThS. Hồ Ngọc Trang Đài

ThS. Hồ Ngọc Trang Đài

Giảng viên

ThS. Hồ Ngọc Trang Đài

Giảng viên
ThS. Nguyễn Đình Cương

ThS. Nguyễn Đình Cương

Giảng viên

ThS. Nguyễn Đình Cương

Giảng viên

ThS. Nguyễn Huy Cường

Giảng viên

ThS. Nguyễn Huy Cường

Giảng viên
ThS. Trần Văn Cương

ThS. Trần Văn Cương

Giảng viên

ThS. Trần Văn Cương

Giảng viên
TS. Đoàn Mạnh Cương

TS. Đoàn Mạnh Cương

Giảng viên

TS. Đoàn Mạnh Cương

Giảng viên
ThS. Trần Quỳnh Chi

ThS. Trần Quỳnh Chi

Giảng viên

ThS. Trần Quỳnh Chi

Giảng viên
ThS. Lê Thị Mỹ Châu

ThS. Lê Thị Mỹ Châu

Giảng viên

ThS. Lê Thị Mỹ Châu

Giảng viên

ThS. Bùi Thị Ngọc Châu

Giảng viên

ThS. Bùi Thị Ngọc Châu

Giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Chang

Giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Chang

Giảng viên

ThS. Dương Văn Chăm

P.Trưởng bộ môn

ThS. Dương Văn Chăm

P.Trưởng bộ môn
ThS. Nguyễn Phi Bằng

ThS. Nguyễn Phi Bằng

Giảng viên

ThS. Nguyễn Phi Bằng

Giảng viên
ThS. Võ Văn Bằng

ThS. Võ Văn Bằng

Giảng viên

ThS. Võ Văn Bằng

Giảng viên

ThS. Hà Tuấn Anh

Giảng viên

ThS. Hà Tuấn Anh

Giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Huỳnh An

Giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Huỳnh An

Giảng viên

CN. Phạm Thị Thanh Thảo

Giáo vụ

CN. Phạm Thị Thanh Thảo

Giáo vụ

CN. Trần Tấn Đạt

Giáo vụ

CN. Trần Tấn Đạt

Giáo vụ

CN. Hán Dương Hải Đăng

Giáo vụ

CN. Hán Dương Hải Đăng

Giáo vụ

GS. NGND. Ngô Văn Lệ

Cố Vấn

GS. NGND. Ngô Văn Lệ

Cố Vấn

ThS. Nguyễn Vũ Quỳnh Thi

Giảng viên

ThS. Nguyễn Vũ Quỳnh Thi

Giảng viên