Nhân sự khoa

AllBan chủ nhiệmBan cố vấnTổ thư kýDanh sách giảng viên

ThS. Hà Tuấn Anh

Giảng viên

ThS. Hà Tuấn Anh

Giảng viên
ThS. Nguyễn Phi Bằng

ThS. Nguyễn Phi Bằng

Giảng viên

ThS. Nguyễn Phi Bằng

Giảng viên
ThS. Võ Văn Bằng

ThS. Võ Văn Bằng

Giảng viên

ThS. Võ Văn Bằng

Giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Chang

Giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Chang

Giảng viên
ThS. Lê Thị Mỹ Châu

ThS. Lê Thị Mỹ Châu

Giảng viên

ThS. Lê Thị Mỹ Châu

Giảng viên

ThS. Bùi Thị Ngọc Châu

Giảng viên

ThS. Bùi Thị Ngọc Châu

Giảng viên
ThS. Trần Quỳnh Chi

ThS. Trần Quỳnh Chi

Giảng viên

ThS. Trần Quỳnh Chi

Giảng viên
ThS. Nguyễn Đình Cương

ThS. Nguyễn Đình Cương

Giảng viên

ThS. Nguyễn Đình Cương

Giảng viên

TS. Đoàn Mạnh Cương

Giảng viên

TS. Đoàn Mạnh Cương

Giảng viên
ThS. Trần Văn Cương

ThS. Trần Văn Cương

Giảng viên

ThS. Trần Văn Cương

Giảng viên

ThS. Nguyễn Huy Cường

Giảng viên

ThS. Nguyễn Huy Cường

Giảng viên

ThS. Phan Quỳnh Dao

Giảng viên

ThS. Phan Quỳnh Dao

Giảng viên
ThS. Đỗ Anh Dũng

ThS. Đỗ Anh Dũng

Giảng viên

ThS. Đỗ Anh Dũng

Giảng viên

ThS. Vũ Bạch Văn Dũng

Giảng viên

ThS. Vũ Bạch Văn Dũng

Giảng viên

ThS. Dương Vũ Mạnh Duy

Giảng viên

ThS. Dương Vũ Mạnh Duy

Giảng viên
TS. Nguyễn Thị Phương Duyên

TS. Nguyễn Thị Phương Duyên

Giảng viên

TS. Nguyễn Thị Phương Duyên

Giảng viên
ThS. Hồ Ngọc Trang Đài

ThS. Hồ Ngọc Trang Đài

Giảng viên

ThS. Hồ Ngọc Trang Đài

Giảng viên

CN. Hán Dương Hải Đăng

Giáo vụ

CN. Hán Dương Hải Đăng

Giáo vụ

ThS. Lý Hải Đăng

Giảng viên

ThS. Lý Hải Đăng

Giảng viên

TS. Nguyễn Đường Giang

Giảng viên

TS. Nguyễn Đường Giang

Giảng viên

ThS. Lê Kiều Giang

Giảng viên

ThS. Lê Kiều Giang

Giảng viên
ThS. Nguyễn Thị Thanh Hà

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hà

Giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hà

Giảng viên

ThS. Phùng Nhật Hải

Giảng viên

ThS. Phùng Nhật Hải

Giảng viên

ThS. Trương Phúc Hải

Q. Trưởng Bộ môn

ThS. Trương Phúc Hải

Q. Trưởng Bộ môn
ThS. Trần Thị Minh Hạnh

ThS. Trần Thị Minh Hạnh

Giảng viên

ThS. Trần Thị Minh Hạnh

Giảng viên
ThS. Bùi Thị Ngọc Hân

ThS. Bùi Thị Ngọc Hân

Giảng viên

ThS. Bùi Thị Ngọc Hân

Giảng viên

TS. Nguyễn Phước Hiền

Phó khoa

TS. Nguyễn Phước Hiền

Phó khoa
ThS. Nguyễn Minh Hiếu

ThS. Nguyễn Minh Hiếu

Giảng viên

ThS. Nguyễn Minh Hiếu

Giảng viên

TS. Nguyễn Văn Hoàng

Giảng viên

TS. Nguyễn Văn Hoàng

Giảng viên

ThS. Nguyễn Chí Hùng

Giảng viên

ThS. Nguyễn Chí Hùng

Giảng viên

ThS. Trần Tăng Huệ

Giảng viên

ThS. Trần Tăng Huệ

Giảng viên

ThS. Đỗ Thị Hường

Giảng viên

ThS. Đỗ Thị Hường

Giảng viên
ThS. Bùi Quốc Khánh

ThS. Bùi Quốc Khánh

Giảng viên

ThS. Bùi Quốc Khánh

Giảng viên

ThS. Nguyễn Phúc Nguyên Khôi

Giảng viên

ThS. Nguyễn Phúc Nguyên Khôi

Giảng viên
ThS. Phan Kiều Lam

ThS. Phan Kiều Lam

Giảng viên

ThS. Phan Kiều Lam

Giảng viên
ThS. Trương Hồng Lăng

ThS. Trương Hồng Lăng

Giảng viên

ThS. Trương Hồng Lăng

Giảng viên

ThS. Ngô Thanh Lâm

Giảng viên

ThS. Ngô Thanh Lâm

Giảng viên
ThS. Lê Ngọc Lễ

ThS. Lê Ngọc Lễ

Giảng viên

ThS. Lê Ngọc Lễ

Giảng viên

GS. NGND. Ngô Văn Lệ

Cố Vấn

GS. NGND. Ngô Văn Lệ

Cố Vấn

TS. Đào Hoàng Liên

Giảng viên

TS. Đào Hoàng Liên

Giảng viên
ThS. Phan Đức Linh

ThS. Phan Đức Linh

Giảng viên

ThS. Phan Đức Linh

Giảng viên

ThS. Vũ Thị Thùy Linh

Giảng viên

ThS. Vũ Thị Thùy Linh

Giảng viên

ThS. Nguyễn Hoàng Long

Q. Trưởng Bộ môn

ThS. Nguyễn Hoàng Long

Q. Trưởng Bộ môn

TS. Nguyễn Bạch Mai

Giảng viên

TS. Nguyễn Bạch Mai

Giảng viên
TS. Nguyễn Diệp Mai

TS. Nguyễn Diệp Mai

Giảng viên

TS. Nguyễn Diệp Mai

Giảng viên

ThS. Phùng Xuân Mai

Giảng viên

ThS. Phùng Xuân Mai

Giảng viên
ThS. Nguyễn Minh Mẫn

ThS. Nguyễn Minh Mẫn

Giảng viên

ThS. Nguyễn Minh Mẫn

Giảng viên

ThS. Lê Thị Mỹ

Giảng viên

ThS. Lê Thị Mỹ

Giảng viên

TS. Võ Thị Mỹ

Giảng viên

TS. Võ Thị Mỹ

Giảng viên

ThS. Lý Hoài Nam

Giảng Viên

ThS. Lý Hoài Nam

Giảng Viên

TS. Nguyễn Thị Thanh Nga

Giảng viên

TS. Nguyễn Thị Thanh Nga

Giảng viên
ThS. Chiêm Minh Nhật

ThS. Chiêm Minh Nhật

Giảng viên

ThS. Chiêm Minh Nhật

Giảng viên
ThS. Thái Thị Hồng Nhung

ThS. Thái Thị Hồng Nhung

Giảng viên

ThS. Thái Thị Hồng Nhung

Giảng viên

TS. Định Thị Quỳnh Như

Giảng viên

TS. Định Thị Quỳnh Như

Giảng viên

ThS. Phan Đông Nhựt

Giảng viên

ThS. Phan Đông Nhựt

Giảng viên

TS. Phan Thị Ngàn

Q. Trưởng khoa

TS. Phan Thị Ngàn

Q. Trưởng khoa
ThS. Trần Văn Nghiệp

ThS. Trần Văn Nghiệp

Giảng viên

ThS. Trần Văn Nghiệp

Giảng viên

TS. Trương Thị Tuyết Nương

Giảng viên

TS. Trương Thị Tuyết Nương

Giảng viên

ThS. Phạm Thị Quỳnh Ny

Giảng viên

ThS. Phạm Thị Quỳnh Ny

Giảng viên

ThS. Nguyễn Hoàng Anh Phi

Giảng viên

ThS. Nguyễn Hoàng Anh Phi

Giảng viên

ThS. Nguyễn Thanh Phong

Giảng Viên

ThS. Nguyễn Thanh Phong

Giảng Viên

ThS. Đặng Kim Phụng

Giảng viên

ThS. Đặng Kim Phụng

Giảng viên

ThS. Nguyễn Hà Phương

Giảng viên

ThS. Nguyễn Hà Phương

Giảng viên

CN. Đào Ngọc Tú Phương

Giáo vụ

CN. Đào Ngọc Tú Phương

Giáo vụ

ThS. Thang Vĩnh Quang

Giảng viên

ThS. Thang Vĩnh Quang

Giảng viên

ThS. Yi Kim Quang

Giảng viên

ThS. Yi Kim Quang

Giảng viên

ThS. Nguyễn N. Thúy Quỳnh

Giảng viên

ThS. Nguyễn N. Thúy Quỳnh

Giảng viên
ThS. Trịnh Thúy Quỳnh

ThS. Trịnh Thúy Quỳnh

Giảng viên

ThS. Trịnh Thúy Quỳnh

Giảng viên
ThS. Phan Kim Sơn

ThS. Phan Kim Sơn

Giảng viên

ThS. Phan Kim Sơn

Giảng viên
ThS. Nguyễn Văn Tài

ThS. Nguyễn Văn Tài

Giảng viên

ThS. Nguyễn Văn Tài

Giảng viên
ThS. Nguyễn Phương Tâm

ThS. Nguyễn Phương Tâm

Giảng viên

ThS. Nguyễn Phương Tâm

Giảng viên

ThS. Võ Thành Tâm

Q. Trưởng Bộ môn

ThS. Võ Thành Tâm

Q. Trưởng Bộ môn

ThS. Trần Văn Tâm

Giảng viên

ThS. Trần Văn Tâm

Giảng viên
ThS. Nguyễn Viết Thanh

ThS. Nguyễn Viết Thanh

Giảng viên

ThS. Nguyễn Viết Thanh

Giảng viên

ThS. Lê Tấn Thành

Phó Khoa

ThS. Lê Tấn Thành

Phó Khoa

ThS. Đỗ Thị Thanh Thảo

Giảng viên

ThS. Đỗ Thị Thanh Thảo

Giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Kim Thoa

Trưởng bộ môn

ThS. Nguyễn Thị Kim Thoa

Trưởng bộ môn
ThS. Trần Đăng Thư

ThS. Trần Đăng Thư

Giảng viên

ThS. Trần Đăng Thư

Giảng viên

ThS. Hồ Nhật Tiến

Giảng viên

ThS. Hồ Nhật Tiến

Giảng viên

ThS. Lê Phương Trang

Giảng Viên

ThS. Lê Phương Trang

Giảng Viên
ThS. Nguyễn Minh Triết

ThS. Nguyễn Minh Triết

Giảng viên

ThS. Nguyễn Minh Triết

Giảng viên

ThS. Trần Chánh Trung

Giảng viên

ThS. Trần Chánh Trung

Giảng viên
ThS. Lê Minh Tùng

ThS. Lê Minh Tùng

Giảng viên

ThS. Lê Minh Tùng

Giảng viên

ThS. Dương Thanh Tùng

Giảng viên

ThS. Dương Thanh Tùng

Giảng viên

TS. Đoàn Ngọc Tuấn

Trưởng Bộ môn

TS. Đoàn Ngọc Tuấn

Trưởng Bộ môn
ThS. Võ Quang Tuấn

ThS. Võ Quang Tuấn

Giảng viên

ThS. Võ Quang Tuấn

Giảng viên

TS. Quảng Đại Tuyên

Giảng viên

TS. Quảng Đại Tuyên

Giảng viên
ThS. Thái Đắc Tửng

ThS. Thái Đắc Tửng

Giảng viên

ThS. Thái Đắc Tửng

Giảng viên

ThS. Trần Thế Vĩnh

Giảng viên

ThS. Trần Thế Vĩnh

Giảng viên

TS. Lư Nguyễn Xuân Vũ

Giảng viên

TS. Lư Nguyễn Xuân Vũ

Giảng viên