Nhân sự khoa

AllBan chủ nhiệmBan cố vấnTổ thư kýDanh sách giảng viên
ThS. Đỗ Tuấn Anh

ThS. Đỗ Tuấn Anh

Giảng viên

ThS. Đỗ Tuấn Anh

Giảng viên

ThS. Hà Tuấn Anh

Giảng viên

ThS. Hà Tuấn Anh

Giảng viên
ThS. Nguyễn Tuấn Anh

ThS. Nguyễn Tuấn Anh

Giảng viên

ThS. Nguyễn Tuấn Anh

Giảng viên

CN. Nguyễn Văn Anh

Giảng viên

CN. Nguyễn Văn Anh

Giảng viên
ThS. Nguyễn Phi Bằng

ThS. Nguyễn Phi Bằng

Giảng viên

ThS. Nguyễn Phi Bằng

Giảng viên
ThS. Võ Văn Bằng

ThS. Võ Văn Bằng

Giảng viên

ThS. Võ Văn Bằng

Giảng viên
ThS. Đỗ Văn Bình

ThS. Đỗ Văn Bình

Giảng viên

ThS. Đỗ Văn Bình

Giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Chang

Giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Chang

Giảng viên
ThS. Lê Thị Mỹ Châu

ThS. Lê Thị Mỹ Châu

Giảng viên

ThS. Lê Thị Mỹ Châu

Giảng viên

ThS. Bùi Thị Ngọc Châu

Giảng viên

ThS. Bùi Thị Ngọc Châu

Giảng viên
ThS. Trần Quỳnh Chi

ThS. Trần Quỳnh Chi

Giảng viên

ThS. Trần Quỳnh Chi

Giảng viên
ThS. Nguyễn Đình Cương

ThS. Nguyễn Đình Cương

Giảng viên

ThS. Nguyễn Đình Cương

Giảng viên

TS. Đoàn Mạnh Cương

Giảng viên

TS. Đoàn Mạnh Cương

Giảng viên
ThS. Trần Văn Cương

ThS. Trần Văn Cương

Giảng viên

ThS. Trần Văn Cương

Giảng viên

ThS. Nguyễn Huy Cường

Giảng viên

ThS. Nguyễn Huy Cường

Giảng viên

ThS. Phan Quỳnh Dao

Giảng viên

ThS. Phan Quỳnh Dao

Giảng viên
ThS. Đỗ Anh Dũng

ThS. Đỗ Anh Dũng

Giảng viên

ThS. Đỗ Anh Dũng

Giảng viên

ThS. Vũ Bạch Văn Dũng

Giảng viên

ThS. Vũ Bạch Văn Dũng

Giảng viên

ThS. Dương Vũ Mạnh Duy

Giảng viên

ThS. Dương Vũ Mạnh Duy

Giảng viên
ThS. Ngô Quốc Duy

ThS. Ngô Quốc Duy

Giảng viên

ThS. Ngô Quốc Duy

Giảng viên
TS. Nguyễn Thị Phương Duyên

TS. Nguyễn Thị Phương Duyên

Giảng viên

TS. Nguyễn Thị Phương Duyên

Giảng viên
ThS. Hồ Ngọc Trang Đài

ThS. Hồ Ngọc Trang Đài

Giảng viên

ThS. Hồ Ngọc Trang Đài

Giảng viên
ThS. Lê Danh Đạt

ThS. Lê Danh Đạt

Giảng viên

ThS. Lê Danh Đạt

Giảng viên

CN. Hán Dương Hải Đăng

Giáo vụ

CN. Hán Dương Hải Đăng

Giáo vụ

ThS. Lý Hải Đăng

Giảng viên

ThS. Lý Hải Đăng

Giảng viên

TS. Nguyễn Đường Giang

Giảng viên

TS. Nguyễn Đường Giang

Giảng viên

ThS. Lê Kiều Giang

Giảng viên

ThS. Lê Kiều Giang

Giảng viên

CN. Nguyễn Thái Trường Giang

Nhân viên PTH

CN. Nguyễn Thái Trường Giang

Nhân viên PTH
ThS. Nguyễn Thị Thanh Hà

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hà

Giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hà

Giảng viên

ThS. Phùng Nhật Hải

Giảng viên

ThS. Phùng Nhật Hải

Giảng viên

ThS. Trương Phúc Hải

Q. Trưởng Bộ môn

ThS. Trương Phúc Hải

Q. Trưởng Bộ môn
ThS. Trần Thị Minh Hạnh

ThS. Trần Thị Minh Hạnh

Giảng viên

ThS. Trần Thị Minh Hạnh

Giảng viên
ThS. Bùi Thị Ngọc Hân

ThS. Bùi Thị Ngọc Hân

Giảng viên

ThS. Bùi Thị Ngọc Hân

Giảng viên

TS. Nguyễn Phước Hiền

Phó khoa

TS. Nguyễn Phước Hiền

Phó khoa
ThS. Nguyễn Minh Hiếu

ThS. Nguyễn Minh Hiếu

Giảng viên

ThS. Nguyễn Minh Hiếu

Giảng viên
ThS. Lê Thị Hoa

ThS. Lê Thị Hoa

Giảng viên

ThS. Lê Thị Hoa

Giảng viên
ThS. Nguyễn Minh Hòa

ThS. Nguyễn Minh Hòa

Giảng viên

ThS. Nguyễn Minh Hòa

Giảng viên
ThS. Phạm Như Hoan

ThS. Phạm Như Hoan

Giảng viên

ThS. Phạm Như Hoan

Giảng viên

TS. Nguyễn Văn Hoàng

Giảng viên

TS. Nguyễn Văn Hoàng

Giảng viên

ThS. Nguyễn Chí Hùng

Giảng viên

ThS. Nguyễn Chí Hùng

Giảng viên

ThS. Trần Tăng Huệ

Giảng viên

ThS. Trần Tăng Huệ

Giảng viên

ThS. Đỗ Thị Hường

Giảng viên

ThS. Đỗ Thị Hường

Giảng viên
ThS. Bùi Quốc Khánh

ThS. Bùi Quốc Khánh

Giảng viên

ThS. Bùi Quốc Khánh

Giảng viên

CN. Nguyễn Phúc Nguyên Khôi

Giảng viên

CN. Nguyễn Phúc Nguyên Khôi

Giảng viên

CN. Nguyễn Thị Uyên Kim

Giảng viên

CN. Nguyễn Thị Uyên Kim

Giảng viên
ThS. Phan Kiều Lam

ThS. Phan Kiều Lam

Giảng viên

ThS. Phan Kiều Lam

Giảng viên
ThS. Huỳnh Thị Thúy Loan

ThS. Huỳnh Thị Thúy Loan

Giảng viên

ThS. Huỳnh Thị Thúy Loan

Giảng viên
ThS. Trương Hồng Lăng

ThS. Trương Hồng Lăng

Giảng viên

ThS. Trương Hồng Lăng

Giảng viên

ThS. Nguyễn Ngọc Lâm

Giảng viên

ThS. Nguyễn Ngọc Lâm

Giảng viên

ThS. Ngô Thanh Lâm

Giảng viên

ThS. Ngô Thanh Lâm

Giảng viên
ThS. Lê Ngọc Lễ

ThS. Lê Ngọc Lễ

Giảng viên

ThS. Lê Ngọc Lễ

Giảng viên

GS. NGND. Ngô Văn Lệ

Cố Vấn

GS. NGND. Ngô Văn Lệ

Cố Vấn

TS. Đào Hoàng Liên

Giảng viên

TS. Đào Hoàng Liên

Giảng viên
ThS. Phan Đức Linh

ThS. Phan Đức Linh

Giảng viên

ThS. Phan Đức Linh

Giảng viên

ThS. Huỳnh Thị Kiều Linh

Giảng viên

ThS. Huỳnh Thị Kiều Linh

Giảng viên

ThS. Vũ Thị Thùy Linh

Giảng viên

ThS. Vũ Thị Thùy Linh

Giảng viên

ThS. Nguyễn Hoàng Long

Q. Trưởng Bộ môn

ThS. Nguyễn Hoàng Long

Q. Trưởng Bộ môn
CN. Phạm Phúc Lợi

CN. Phạm Phúc Lợi

Giảng viên

CN. Phạm Phúc Lợi

Giảng viên

TS. Nguyễn Bạch Mai

Giảng viên

TS. Nguyễn Bạch Mai

Giảng viên
TS. Nguyễn Diệp Mai

TS. Nguyễn Diệp Mai

Giảng viên

TS. Nguyễn Diệp Mai

Giảng viên

ThS. Phùng Xuân Mai

Giảng viên

ThS. Phùng Xuân Mai

Giảng viên
ThS. Nguyễn Minh Mẫn

ThS. Nguyễn Minh Mẫn

Giảng viên

ThS. Nguyễn Minh Mẫn

Giảng viên

ThS. Lê Thị Mỹ

Giảng viên

ThS. Lê Thị Mỹ

Giảng viên

TS. Võ Thị Mỹ

Giảng viên

TS. Võ Thị Mỹ

Giảng viên
CN. Nguyễn Văn Mỹ

CN. Nguyễn Văn Mỹ

Giảng viên

CN. Nguyễn Văn Mỹ

Giảng viên

ThS. Lý Hoài Nam

Giảng Viên

ThS. Lý Hoài Nam

Giảng Viên

TS. Nguyễn Thị Thanh Nga

Giảng viên

TS. Nguyễn Thị Thanh Nga

Giảng viên
ThS. Chiêm Minh Nhật

ThS. Chiêm Minh Nhật

Giảng viên

ThS. Chiêm Minh Nhật

Giảng viên
ThS. Thái Thị Hồng Nhung

ThS. Thái Thị Hồng Nhung

Giảng viên

ThS. Thái Thị Hồng Nhung

Giảng viên

TS. Định Thị Quỳnh Như

Giảng viên

TS. Định Thị Quỳnh Như

Giảng viên

ThS. Phan Đông Nhựt

Giảng viên

ThS. Phan Đông Nhựt

Giảng viên

TS. Phan Thị Ngàn

Q. Trưởng khoa

TS. Phan Thị Ngàn

Q. Trưởng khoa
ThS. Trần Văn Nghiệp

ThS. Trần Văn Nghiệp

Giảng viên

ThS. Trần Văn Nghiệp

Giảng viên

CN. Nguyễn Thị Kim Ngọc

Giáo vụ

CN. Nguyễn Thị Kim Ngọc

Giáo vụ
ThS. Nguyễn Thị Như Ngọc

ThS. Nguyễn Thị Như Ngọc

Giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Như Ngọc

Giảng viên

TS. Trương Thị Tuyết Nương

Giảng viên

TS. Trương Thị Tuyết Nương

Giảng viên

ThS. Phạm Thị Quỳnh Ny

Giảng viên

ThS. Phạm Thị Quỳnh Ny

Giảng viên

ThS. Nguyễn Hoàng Anh Phi

Giảng viên

ThS. Nguyễn Hoàng Anh Phi

Giảng viên

ThS. Nguyễn Thanh Phong

Giảng Viên

ThS. Nguyễn Thanh Phong

Giảng Viên
ThS. Huỳnh Ngọc Phú

ThS. Huỳnh Ngọc Phú

Giảng viên

ThS. Huỳnh Ngọc Phú

Giảng viên

ThS. Đặng Kim Phụng

Giảng viên

ThS. Đặng Kim Phụng

Giảng viên

ThS. Nguyễn Hà Phương

Giảng viên

ThS. Nguyễn Hà Phương

Giảng viên
ThS. Trương Hoàng Phương

ThS. Trương Hoàng Phương

Giảng viên

ThS. Trương Hoàng Phương

Giảng viên

CN. Đào Ngọc Tú Phương

Giáo vụ

CN. Đào Ngọc Tú Phương

Giáo vụ

ThS. Thang Vĩnh Quang

Giảng viên

ThS. Thang Vĩnh Quang

Giảng viên
ThS. Trịnh Thúy Quỳnh

ThS. Trịnh Thúy Quỳnh

Giảng viên

ThS. Trịnh Thúy Quỳnh

Giảng viên
ThS. Mai Đức Sang

ThS. Mai Đức Sang

Giảng viên

ThS. Mai Đức Sang

Giảng viên
ThS. Phan Kim Sơn

ThS. Phan Kim Sơn

Giảng viên

ThS. Phan Kim Sơn

Giảng viên
ThS. Phan Văn Sơn

ThS. Phan Văn Sơn

Giảng viên

ThS. Phan Văn Sơn

Giảng viên
ThS. Nguyễn Văn Tài

ThS. Nguyễn Văn Tài

Giảng viên

ThS. Nguyễn Văn Tài

Giảng viên
ThS. Huỳnh Đăng Nhựt Tâm

ThS. Huỳnh Đăng Nhựt Tâm

Giảng viên

ThS. Huỳnh Đăng Nhựt Tâm

Giảng viên
ThS. Nguyễn Phương Tâm

ThS. Nguyễn Phương Tâm

Giảng viên

ThS. Nguyễn Phương Tâm

Giảng viên

ThS. Võ Thành Tâm

Q. Trưởng Bộ môn

ThS. Võ Thành Tâm

Q. Trưởng Bộ môn

ThS. Trần Văn Tâm

Giảng viên

ThS. Trần Văn Tâm

Giảng viên
ThS. Nguyễn Viết Thanh

ThS. Nguyễn Viết Thanh

Giảng viên

ThS. Nguyễn Viết Thanh

Giảng viên

ThS. Lê Tấn Thành

Phó Khoa

ThS. Lê Tấn Thành

Phó Khoa

ThS. Đỗ Thị Thanh Thảo

Giảng viên

ThS. Đỗ Thị Thanh Thảo

Giảng viên
ThS. Vương Yến Thảo

ThS. Vương Yến Thảo

Giảng viên

ThS. Vương Yến Thảo

Giảng viên
ThS. Phạm Thành Thắng

ThS. Phạm Thành Thắng

Giảng viên

ThS. Phạm Thành Thắng

Giảng viên
ThS. Nguyễn Quốc Thiện

ThS. Nguyễn Quốc Thiện

Giảng viên

ThS. Nguyễn Quốc Thiện

Giảng viên

ThS. Nguyễn Đình Thọ

Giảng viên

ThS. Nguyễn Đình Thọ

Giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Kim Thoa

Trưởng bộ môn

ThS. Nguyễn Thị Kim Thoa

Trưởng bộ môn
ThS. Trần Đăng Thư

ThS. Trần Đăng Thư

Giảng viên

ThS. Trần Đăng Thư

Giảng viên

ThS. Hồ Nhật Tiến

Giảng viên

ThS. Hồ Nhật Tiến

Giảng viên
ThS. Lê Trần Đoan Trang

ThS. Lê Trần Đoan Trang

Giảng viên

ThS. Lê Trần Đoan Trang

Giảng viên

ThS. Lê Phương Trang

Giảng Viên

ThS. Lê Phương Trang

Giảng Viên
ThS. Nguyễn Minh Triết

ThS. Nguyễn Minh Triết

Giảng viên

ThS. Nguyễn Minh Triết

Giảng viên
ThS. Nguyễn Đăng Triều

ThS. Nguyễn Đăng Triều

Giảng viên

ThS. Nguyễn Đăng Triều

Giảng viên

ThS. Trần Chánh Trung

Giảng viên

ThS. Trần Chánh Trung

Giảng viên
ThS. Lê Minh Tùng

ThS. Lê Minh Tùng

Giảng viên

ThS. Lê Minh Tùng

Giảng viên

ThS. Dương Thanh Tùng

Giảng viên

ThS. Dương Thanh Tùng

Giảng viên

ThS. Huỳnh Công Tuấn

Giảng viên

ThS. Huỳnh Công Tuấn

Giảng viên
ThS. Phan Đình Tuấn

ThS. Phan Đình Tuấn

Giảng viên

ThS. Phan Đình Tuấn

Giảng viên

TS. Đoàn Ngọc Tuấn

Trưởng Bộ môn

TS. Đoàn Ngọc Tuấn

Trưởng Bộ môn
ThS. Võ Quang Tuấn

ThS. Võ Quang Tuấn

Giảng viên

ThS. Võ Quang Tuấn

Giảng viên

TS. Quảng Đại Tuyên

Giảng viên

TS. Quảng Đại Tuyên

Giảng viên
ThS. Thái Đắc Tửng

ThS. Thái Đắc Tửng

Giảng viên

ThS. Thái Đắc Tửng

Giảng viên
PGS.TS. Dương Phúc Tý

PGS.TS. Dương Phúc Tý

Giảng viên

PGS.TS. Dương Phúc Tý

Giảng viên

ThS. Trần Thế Vĩnh

Giảng viên

ThS. Trần Thế Vĩnh

Giảng viên

TS. Lư Nguyễn Xuân Vũ

Giảng viên

TS. Lư Nguyễn Xuân Vũ

Giảng viên

ThS. Phạm Thị Xinh

Giảng viên

ThS. Phạm Thị Xinh

Giảng viên

ThS. La Thị Ngọc Yến

Giảng viên

ThS. La Thị Ngọc Yến

Giảng viên