Ngành Việt Nam học

NTTU – Việt Nam học là một ngành khoa học nghiên cứu về Việt Nam trên nhiều lĩnh vực như lịch sử, địa lý, ngôn ngữ, văn học, văn hóa, kinh tế, xã hội, môi trường sinh thái… nhằm đem đến cho người học những kiến thức cơ bản và toàn diện về đất nước, con người Việt Nam từ quá khứ đến hiện đại.
1. Triển vọng ngành nghề:

Đời sống con người ngày nay rất năng động và phát triển, từ đó nảy sinh nhiều vấn đề tác động đến cuộc sống của con người trong một cộng đồng, tác động đến sự phát triển của cộng đồng và xã hội… Đây chính là cơ hội để bạn trở thành nhà nghiên cứu Việt Nam học và tham gia vào tiến trình quảng bá văn hóa Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Đặc biệt, trong xu thế đẩy mạnh chính sách mở cửa và hội nhập với nền kinh tế thế giới, Việt Nam đã và đang thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Để thuận tiện phát triển công việc tại Việt Nam, họ cần tìm hiểu, nghiên cứu những vấn đề liên quan đến chuyên ngành Việt Nam học. Từ thực tiễn trên cho thấy Việt Nam học là ngành học nằm trong top những ngành nghề thu hút nhiều lao động nhất tại nước ta trong giai đoạn hiện nay.

2. Chương trình đào tạo

Mục tiêu của CTĐT ngành Việt Nam học theo chuyên ngành Văn hoá Việt Nam:

– Kiến thức: Đào tạo cử nhân Việt Nam học có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, thái độ cần thiết để trở thành một nhà quản trị lữ hành, nhà nghiên cứu – giảng dạy… có chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng để thành công trong môi trường xã hội Việt Nam và quốc tế;

– Kỹ năng: Đào tạo cử nhân Việt Nam học có tính chuyên nghiệp, có khả năng thích nghi trong môi trường làm việc đa văn hoá;

– Thái độ: Đào tạo cử nhân Việt Nam học có tư duy sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp và kỹ năng học tập suốt đời để theo đuổi và phát triển nghề nghiệp.

Mục tiêu của CTĐT ngành Việt Nam học theo chuyên ngành Lữ hành:

– Kiến thức: Đào tạo cử nhân Việt Nam học có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, thái độ cần thiết để trở thành một nhà quản trị lữ hành, nhà nghiên cứu – giảng dạy… có chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng để thành công trong môi trường xã hội Việt Nam và quốc tế;

– Kỹ năng: Đào tạo cử nhân Việt Nam học có tính chuyên nghiệp, có khả năng thích nghi trong môi trường làm việc đa văn hoá;

– Thái độ: Đào tạo cử nhân Việt Nam học có tư duy sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp và kỹ năng học tập suốt đời để theo đuổi và phát triển nghề nghiệp.

3. Cơ hội việc làm

  • Chuyên ngành Văn hoá Việt Nam:

– Chuyên viên nghiên cứu và quản lý di sản văn hoá;

– Chuyên viên công tác báo chí và truyền thông văn hoá;

– Chuyên viên tổ chức và dàn dựng các chương trình sự kiện văn hoá nghệ thuật;

– Chuyên viên hướng dẫn và thuyết minh du lịch tại các Ban quản lý các di tích và danh thắng các cấp

  • Chuyên ngành Lữ hành

– Chuyên viên thiết kế, điều hành và tổ chức hoạt động hướng dẫn khách du lịch;

– Chuyên viên kinh doanh và phát triển các dịch vụ tại các khách sạn, khu du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi – giải trí.

– Chuyên viên kinh doanh và phát triển các dịch vụ du lịch kết hợp tổ chức các sự kiện (MICE) trong các công ty sự kiện và truyền thông về du lịch;

– Chuyên viên tư vấn và chăm sóc khách hàng trước, trong và sau tổ chức các chương trình du lịch.

 

Bản mô tả chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra

Đề cương chi tiết