Lễ Nhập môn – Sinh viên khoa Du lịch và Việt Nam học NTTU
Giới thiệu Khoa Du lịch và Việt Nam học – Tuyển sinh Đại học Nguyễn Tất Thành 2020
Sinh viên khoa Du Lịch và Việt Nam học thực hiện khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành
Demo NTTU – Chọn trường ư ? Chuyện nhỏ VTV2 p1
ĐH Nguyễn Tất Thành – 20 năm dấu ấn một chặng đường Copy
Demo video
NTTU – Chọn trường ư ? Chuyện nhỏ VTV2 p1
Khoa Dược Trường đại học Nguyễn Tất Thành
21 năm kỷ niệm ngày thành lập trường đại học Nguyễn Tất Thành 5/6/1999 – 5/6/2020