HỘI TRẠI NHẬP MÔN 2023 | THÚ VUI “XÊ DỊCH” | KHOA DU LỊCH
KHOA DU LỊCH KÝ KẾT HỢP TÁC ĐÀO TẠO CÙNG KHÁCH SẠN CARRAVELL
Chuyên đề tốt nghiệp – Sứ giả văn hoá dân tộc năm 2023
LỄ KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP KHOA DU LỊCH VÀ VIỆT NAM HỌC
Lễ Nhập môn Khoá 2022
VẮC XIN TỬ TẾ CƠM CÓ CHỮ SÀI GÒN THƯƠNG SCTV4
Nhật ký Bếp Yêu Thương – Sài Gòn Thương – Khoa DLVNH – Phần 1
Đột nhập Căn Bếp Thiện Nguyện 5 Nấu hàng ngàn suất hỗ trợ Sinh Viên
Nhật ký Bếp Yêu Thương – Sài Gòn – Khoa DLVNH – Phần 2