Lễ Nhập môn Khoá 2022
VẮC XIN TỬ TẾ CƠM CÓ CHỮ SÀI GÒN THƯƠNG SCTV4
Nhật ký Bếp Yêu Thương – Sài Gòn Thương – Khoa DLVNH – Phần 1
Đột nhập Căn Bếp Thiện Nguyện 5 Nấu hàng ngàn suất hỗ trợ Sinh Viên
Nhật ký Bếp Yêu Thương – Sài Gòn – Khoa DLVNH – Phần 2
Lễ Nhập môn – Sinh viên khoa Du lịch và Việt Nam học NTTU
Giới thiệu Khoa Du lịch và Việt Nam học – Tuyển sinh Đại học Nguyễn Tất Thành 2020
Sinh viên khoa Du Lịch và Việt Nam học thực hiện khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành
Demo NTTU – Chọn trường ư ? Chuyện nhỏ VTV2 p1