Thông báo Quyết định v/v đào tạo ngành Du lịch trình độ Tiến sĩ của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

Khoa Du lịch, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành hiện nay là đơn vị đầu tiên ở phía Nam chính thức được đào tạo trình độ Tiến sĩ chuyên ngành Du lịch. Như vậy, Khoa Du lịch NTTU kiện toàn các trình độ đào tạo xuyên suốt từ Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ.

Khoa Du lịch