Thông báo v/v đăng ký thực hiện Dự án khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của Sinh viên, Học viên Nhà trường

Hướng dẫn viết dự án: tại đây

Danh sách đăng ký dự án: tại đây

Lưu ý: Danh sách đăng ký gửi về địa chỉ Email: khoadulich-vietnamhoc@ntt.edu.vn  CC cho 2 Email: dnthao@ntt.edu.vn và ttdat@ntt.edu.vn