Thông báo mời viết bài “Hội thảo khoa học đào tạo và nghiên cứu du lịch trong kỷ nguyên mới”

Thông báo viết bài “Hội thảo khoa học đào tạo và nghiên cứu du lịch trong kỷ nguyên mới”
Ban tổ chức hội thảo trân trọng kính mới quý nhà khoa học trong và ngoài nước tham dự hội thảo năm Quốc gia năm 2024.
Chủ đề hội thảo:
o Ứng dụng chuyển đổi số trong đào tạo nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao
o Nghiên cứu du lịch trong bối cảnh đổi mới và sáng tạo
o Đào tạo và nghiên cứu du lịch phục vụ phát triển du lịch toàn diện và bền vững
o Đào tạo gắn với xu hướng phát triển của các vị trí nghề nghiệp mới trong ngành du lịch
o Những khía cạnh khác của đào tạo và nghiên cứu du lịch
Thời gian tổ chức hội thảo: thứ sáu, ngày 14 tháng 6 năm 2024
Địa điểm: Trường Đại học Nguyễn Tất Thành – 300A Nguyễn Tất Thành, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh
Thời gian đăng ký gửi bài:
o Tóm tắt: trước ngày 29/3/2024
o Toàn văn: trước ngày 20/4/2024
Vui lòng quét QRcode để xem thông tin chi tiết
Khoa Du lịch