Tìm đường cho du lịch nông nghiệp phát triển bền vững

TCDN – Vào ngày mai (22/2) tại Bến Tre, các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp cũng như người làm du lịch – nông nghiệp và các bên liên quan sẽ cùng dự hội thảo để tìm đường cho du lịch nông nghiệp, từ đó, góp phần thúc đẩy loại hình này phát triển bền vững.

Ngày 22/2/2023, tại tỉnh Bến Tre sẽ diễn ra Hội thảo khoa học với chủ đề: “Du lịch nông nghiệp: Hướng tới sự phát triển bền vững giữa kinh tế, văn hoá và môi trường”. Hội thảo do UBND tỉnh Bến Tre, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành phối hợp tổ chức. Tạp chí Du lịch Tp.HCM là đơn vị đồng hành và bảo trợ truyền thông.

Hội thảo có sự tham dự của lãnh đạo ngành du lịch, UBND tỉnh Bến Tre, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, đại diện các nhà khoa học, doanh nghiệp, và các cơ quan thông tấn – báo chí.

Tìm đường cho du lịch nông nghiệp phát triển bền vững là bài toán chưa bao giờ dễ dàng

Trong những năm gần đây, phát triển du lịch chiếm vị trí quan trọng trong nền kinh tế đất nước. Đảng và Nhà nước đã đặt ra nhiều mục tiêu, giải pháp phát triển để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn (Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Nghị quyết số 103/NQ-CP của Chính phủ ngày 10/7/2017 ban hành Chương trình Hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn).

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, ngành Du lịch cần triển khai nhiều nhiệm vụ, trong đó tập trung mở rộng không gian khai thác du lịch, phát triển hệ thống sản phẩm chất lượng cao, khác biệt, có khả năng cạnh tranh cao, hấp dẫn khách du lịch. Đồng thời phải đảm bảo phát huy vai trò của cộng đồng trong phát triển du lịch, sử dụng hợp lý và hiệu quả tài nguyên du lịch theo hướng bền vững, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, vùng miền…

Trong đó, khu vực nông thôn Việt Nam sở hữu nguồn tài nguyên tự nhiên và nhân văn phong phú, gắn với bản sắc văn hóa và tập quán canh tác lâu đời Việt Nam và là yếu tố đầu vào quan trọng hình thành nên điểm đến và sản phẩm du lịch phục vụ du khách.

Trong thời gian qua, hoạt động du lịch tại khu vực nông nghiệp đã được khai thác tại nhiều địa phương, tạo ra hệ thống sản phẩm du lịch nông nghiệp ngày càng phong phú tại nhiều vùng quê từ Bắc tới Nam. Nhu cầu và xu hướng khách du lịch nội địa cũng như quốc tế đến các vùng nông thôn, nông nghiệp ngày càng gia tăng.

Tuy nhiên, du lịch nông nghiệp hiện nay chủ yếu mang tính tự phát, manh mún, nhỏ lẻ, chất lượng dịch vụ hạn chế, thiếu tính chuyên nghiệp. Liên kết ngành giữa du lịch, ngành nông nghiệp và khu vực nông thôn để tạo thành chuỗi giá trị sản phẩm chưa thực sự hiệu quả, chưa phát huy được lợi thế của một quốc gia nông nghiệp.

Từ đó, Hội thảo sẽ là sự tham vấn nhiều chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý, lãnh đạo các doanh nghiệp du lịch, tập trung vào các chủ đề: Cơ sở lý luận về du lịch nông nghiệp; Tiềm năng và thực trạng du lịch nông nghiệp ở tỉnh Bến Tre; Các sản phẩm du lịch nông nghiệp của tỉnh Bến Tre; Tính kết nối du lịch nông nghiệp; Giải pháp phát triển du lịch nông nghiệp ở tỉnh Bến Tre.

Người làm du lịch đang cần sự kết nối nhiều hơn để phát triển loại hình du lịch nông nghiệp

Hội thảo cũng là diễn đàn cho các đại biểu, chuyên gia, học giả, lãnh đạo các doanh nghiệp, nhà quản lý, hộ nông dân chia sẻ, trao đổi, thảo luận về các định hướng chính sách, giải pháp phát triển du lịch nông nghiệp phát triển bền vững và phát triển hoạt động du lịch – ngành kinh tế tổng hợp có tính liên ngành, liên vùng nhằm tạo động lực lan toả, thúc đẩy kinh tế phát triển.

Từ đó Hội thảo đưa ra các giải pháp hợp tác, xây dựng các sản phẩm du lịch nông nghiệp đa dạng, độc đáo nhằm thu hút khách du lịch, nâng cao thu nhập cho người nông dân cũng như phát huy, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới bền vững.

Thanh Tùng – Võ Tình